КАК ДА ОТГЛЕДАМЕ НА ОТКРИТО-kak да отгледаме марихуана навън?

1. ИЗБОР НА ДОБРИ СЕМЕНА

От първостепенно значение за получаване на богата и висококачествена реколта е избора на хубави семена. Най-подходящи за целта са семената на някои хибрид, но все още такива трудно могат да се намерят в България. Затова запазвайте семената на всяка трева, която ви е направила впечатление. Накарайте и вашите приятели да ви събират семената от всяка добра марихуана на която попаднат. Освен това сами ще се убедите, колко хора ще са готови да ви дадат отлични семена срещу част от бъдещата реколта.

2. ИЗБОР НА ПОДХОДЯЩО МЯСТО ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

След избора на първокачествени семена, избора на място, където ще отглеждате своите растения е от първостепенно значение. Избора на място за отглеждане зависи от достъп на слънчева светлина, влажност и добро състояние на почвата, наличието на хумус в нея и добра прикритост от хора и животни. Често намирането на място с подходяща почва е доста трудно, затова ако намерите място, което да отговаря на всички останали изисквания, но с бедна почва, то можете да обогатите появата чрез добавяне на торове в почвата, защото ако отглеждате марихуаната на място със слаба и бедна на хумус почва, то вие ще имате малко и с лошо качество реколта. Наличието на воден източник до мястото също е от голямо значение, защото тогава ще можете да напоявате своите растения без да е необходимо да изминавате големи разстояния с вода. Освен това, ако наблизо до нивата ви няма воден източник, то съществува опасността да бъдете забелязан от някого, дори и от полиция, когато пренасяте вода за растенията ви. Освен това е необходимо този източник да не е твърде малък, защото може да пресъхне през горещите месеци. Слънчевата светлина е по-малко важна причина от горните две, но също има важно значение за избора на място. Растенията се нуждаят от най-малко 5 часа директна слънчева светлина за да се развиват добре. При оценяване на фактора слънчева светлина, трябва да се имат в предвид и заобикалящите дърва и високи предмети, защото в началото на пролетта мястото може да е открито за слънцето, но когато дърветата се разлистят да затъмнят мястото. Последния фактор от който зависи избора на място е добрата му защита от хора и животни. Необходимо е мястото да има естествена защита от случайни погледи на хора и набези на животни. Най-подходящи са средновисоките бодливи храсти, които възпрепятстват преминаването на хора и на животни към растенията и намаляват риска от откриване на марихуаната. Добре е мястото да е пусто и отдалечено от населени места и асфалтирани и черни пътища. Едни от най-добрите места са поляни с ниски дръвчета и храсти пръснати навсякъде и малки слънчеви полянки между тях. Подходящи са и запустели земеделски земи, които не са обработвани от няколко години. Не ви препоръчвам да отглеждате марихуана в собствената си градина, поради няколко причини. Първо е опасността вашите да разберат от някъде, какво е това цвете, което отглеждате и да имате големи неприятности. Второ, възможно е някои ваш съсед да види растенията и волно или неволно да каже на някои или някъде, където не трябва. И трето, но не на последно място опасността, някои да разбере за растенията и да ги открадне. В повечето случаи се избират южните изложения на хълмовете, които осигуряват на растенията нужната слънчева светлина, но почвата на такива места често е скалиста и няма необходимото съдържание на влага и хранителни вещества. Освен това на такива места, растенията са застрашени от животни и случайно минаващи хора.

3. МЕХАНИЗЪМ НА ОТГЛЕЖДАНЕ

A. Подготовка на почвата
Това се извършва от края на март до средата на април, в зависимост от климатичните условия. Вземете 50 килограма органична тор и я смесете със съществуващата почва. Това се прави за да се увеличат хранителните вещества в почвата, където ще отглеждате своите растения. Mного добро решение е вместо изкуствени торове да се постави оборска тор и мястото да се обърне за да може торта да навлезе хубаво в земята. Трябва да сте напълно сигурни, че торта се е разградила добре в почвата, особено ако използвате органични торове. Ако почвата, където ще отглеждате растенията не е била обработвана 3 или повече години, то ще е необходимо да направете едно наторяване още предната година преди да са хванали първите зимни студове. Добре е седмица преди да засеете семената да сложите в почвата отрови, които да са безвредни за хората и растенията и да унищожава паразитите в почвата. Това е задължително, за да нямате в процеса на отглеждане проблеми с младите растения.

Б. Засаждане
Извършва се в началото на април до началото на май. Има няколко начина за засаждане :

1 : ИНТЕНЗИВЕН МЕТОД

Tози метод се използва ако имате мно-го семена. Той представлява засаждане на много семена на малка площ. Силата на този метод, е че намалява риска. Засадете семената на около 2 сантиметра дълбочина, освен ако почвата не съдържа голямо количество глина, когато семената се засаждат на 1 сантиметър дълбочина. Семената се засаждат на около 1,5 см. едно от друго, като грубо семената за 1кв.метър са около 72. За съжаление начинаещите често нямат толкова много добри семена. Ако засеете 4 такива семена, то ще бъдете възнаградени с добра реколта. Но растенията ще бъдат много нагъсто и поне 50 % от тях ще са женски. Налага се да отстраните мъжките и когато направите това женските вече няма да са толкова нагъсто и ще могат да избуеят. Този метод има за цел да се отгледат ниски растения заради гъстотата, но осигурява жътва всеки сезон.

2 : ЗАСАЖДАНЕ НА ПОСАД

Най-силният аргумент за този метод, е че имате възможност да засеете най-добрите растения от разсада, които сте отгледали. Най-голям риск е да се транспортират растенията до определеното за отглеждане място. За целта най-често се използват картонени кутии, а ако кашона е много голям, то това може да събуди подозрения. Също така, когато транспортирате растенията може да ги шокирате и да предизвикате нарушаване на растежа им след като ги засеете. Това се случва поради това, че растенията се излагат на студеното пролетно слънце. Преди да посеете разсада е необходимо да се извади за най-малко 3 дена навън за да се аклиматизира към вятъра и температурата. Този метод е широко разпространен, когато площите които ще засаждате са бли-зо до дома ви.

3 : ЗАСАЖДАНЕ НА ЖЕНСКИ РАСТЕНИЯ

Голямото предимство на този метод е в това, че всяко растение ще е женско и ще произведе цветни глави. Пола се разпознава, когато растенията станат високи 8 см. След това се намалява количеството светлина за 8 дена. Като различите мъжките от женските ги унищожете. Този метод изисква да се контролира количеството светлина, което растенията получават всеки ден и да започнете да ги отглеждате у дома по-рано, отколкото навън ( края на февруари и началото на март ). И при този метод е необходимо да се осигури на растенията време за аклиматизация. Този метод позволява да се засеят растенията където и да е, като могат да се скрият между дървета и храсти. Много растения на различни места гарантира жътвата и добива от този метод на отглеждане.

В. Плевене

Три седмици след като семената или растенията са за-се-ти на избраното място е необходимо да се оплеви за да се унищожат поникналите бурени. След още три седмици трябва да се проведе второ плевене. Процедурата може да се направи и за трети път, ако плевелите са твърде упорити и отказват да се унищожат. Добре е да се плеви винаги, когато се по-явят паразитни растения. Запомнете, че не бива да се унищожават всичките растителност в радиус 1 метър около растенията, защото тя може да помогне за прикриването на марихуаната и да я предпазва от гладни животни. Освен това растителността спомага за запазване на влагата в почвата. Така че не се престаравайте и бъдете много внимателни, защото лесно може да откъснете малките растения или да повредите техните корени, докато изкоренявате плевелите.

Г. Унищожаване на мъжките растения

Ако сте посели селектирани женски растения, то това няма да ви се наложи. В зависимост от климата мъжките растения ще започнат да произвеждат цветове от средата на юли до началото на септември. Някои от мъжките растения ще цъфнат много преди другите. Затова е необходимо от средата на юли до началото на септември всяка седмица да посещавате растенията си и да унищожавате мъжките. Необходимо е да правите това преди те да са цъфнали, поради това, че ако ги оставите докато цъфнат и женските, то те ще се опрашат и това ще бъде пагубно за качествата на вашата реколта. Обикновено мъжките растения цъфтят 2 седмици преди женските. Затова унищожете мъжките веднага щом можете да ги различите от женските. Това ще ви спести много главоболия по нататък.

Д. Плесени и гъби

Наред с полицията, кражбите, животните и насекомите, плесента и гъбите са други пречка за успешно завършване на процеса на отглеждане на марихуана. За развитието им спомага високата температура и много високата влажност. Те имат пагубен ефект върху растенията и се разпространяват много бързо. Те се разпространяват чрез спори, които се пренасят чрез вятъра и затова ако едно от растенията се зарази, то и останалите ще се заразят. Затова ако установите, че в растенията има дори и най-малки признаци за наличие на гъбички е много по-добре да махнете болните растения, освен ако не искате да загубите всичко. Отстраняването на заразените растения трябва да се прави много внимателно. Това не бива да се прави при наличието дори и на най-слаб вятър, защото могат да се разпространят спори. Внимавайте да не докосвате с пръсти плесента, защото спорите полепват по тях и когато докоснете следващото растение, вие ще заразите и него.

Е. Непредвидени посещения

Възможно е, ако не сте достатъчно предпазливи и не пазите в тайна това, че отглеждате трева или пък мястото, където правите това, да отглеждате марихуана, а някои друг да я пуши. Затова пазете най-добре тайната и не отивайте на мястото, когато не е необходимо. Освен това се погрижете добре за естественото скриване на растенията чрез храсти, дървета или висока растителност.

4. ЖЪТВА И КОГА ДА ЖЪНЕМ

Най-добре е да ожънете реколтата си през нощ-та, защото тогава опасността да бъдете забелязани е по-малка. Първо изкоренете растенията заедно с корените и ги провиснете за няколко дена да се сушат на тъмно и прохладно място докато листата и главите станат сухи на пипане. В никакъв случай не сушетемарихуаната на слънце, защото това ще доведе до nамаляване на ефекта й. Когато листата изсъхнат, отстранете корените и приберете растенията за 3 или 4 дни в хартиени торби докато изсъхнат напълно. Не запечатвайте торбите, а ги оставете отворени. След това когато се убедите, че растенията са напълно сухи, отделете листата и цветовете от стеблото и ги приберете в стъклен буркан с капачка. Не пресирайте листата плътно, защото те се нуждаят от въздух. Главният проблем при този метод е мухлясването. Ако тревата е твърде влажна, когато я прибирате в буркана, то тя ще мухляса и това ще я направи неизползваема. Затова всеки ден отваряйте буркана и проверявайте аромата. Ако е неспецифичен, то извадете тревата и я разстелете върху вестник за да изсъхне. Друг метод за за жътва и сушене е да отрежете растенията от корените . Вземете pлатнене торба и поставете тревата в нея. След това оставете торбата с трева в нея и я оставете на слънце за една седмица. После извадете тревата от торбата и я поставете за няколко дни в хартиена торба, докато изсъхне напълно и стане годна за пушене. Kато много хубави неща в живота, марихуаната губи своя аромат и качества с течение на времето. Когато растенията цъфнат ще се покрият с много бели реснички, който израстват от всяко разклонение на стеблото. Цялото растение ще се покрие изцяло с тях. След 2 - 3 седмици марихуаната ще е напълно узряла и готова за жътва. Tова най-лесно се разбира като наблюдавате цвета на ресничките. Когато станат червени, оранжеви или кафяви и съцветията придобият характерен аромат ( около 80 % 0т ресничките трябва да променят цвета си ), то растенията са готови за прибиране. В никакъв случай не барайтет главите, защото ТНС ще полепне по пръстите ви и по този начин ще се по-ни-жи качеството на реколтата. Ако искате да разгледате главите то хващайте растенията само за листата.
Чрез тази методи ще успеете да отгледате първокачествена марихуана. Успех !

19 коментара:

MUK каза...

moje li skaipa zada mi pomognesh malko :)

MUK каза...

moje li skaipa zada mi pomognesh ako moje :)

Mirko каза...

Hahahaha muk v banite li shte seesh we :d

semkata каза...

www.semkibg.blospot.com

В. Харалампиев каза...

Много нужен материал, бравос за труда и усилията!
Мога само да добавя, че като плевиш бурените и тревите около растението, можеш да използваш сламата вместо мулч, като застелеш изскубания материал в основата на конопеното растение. В рамките на месец имаш мулчиран периметър, мулчът от бурени работи чудесно и при вкопани саксии и почви, изолирани с фолио ;)

veselina aleksandrova каза...

zdr
i$kam davikaja 4e az za pravpat 6a $eq marihuana no $e nadqvam 4e 6a u$peq pro4etoh kakvo pi6ete imiq q$no kakvo trqbva da$e pravi u$peh na v$i4ki

Atanas Dishev каза...

iskam da pomogna za po4vata. nai dobrata po4va trabva da e leka. Za men zadaljitelno v po4vata trqbva da se dobavi zeolit natroshen na sitni kaman4eta. Toi sadarja mnogo minerali I sabira vlagata I kislorod do korenite koeto dava mnogo barzina na rasteja. zeolita sashto e mnogo dobra dobavka v po4vata toi e chudesen za smesvane s estestvena tor opitaite I shte se overite.

kolyo qnakiev каза...

muk potarsime na tozi skype az 6ti pomogna -kokata5

kolyo qnakiev каза...

tuka ima mn polezna informacia no ne palna i e nedoobqsneno i e ne dostata4no za da otgledate tova koeto o4akvate 6te vi dam besplatni saveti i moje i da vi otgovorq na vaprosi na koito ne namirate otgovori potarsete ne na : kokata5 : tva mi e skypa :)

ilia каза...

kakvi specialni torove se izpolzva pri otglejdane canabis? i ima li takiva izobshto? imam predvid torove koito pomagat da povishi nivo na THC

мими каза...

От къде мога да си закупя гарантирани семена? Необходими са ми за медицинска цел.

мими каза...

От къде мога да си закупя гарантирани семена? Необходими са ми за медицинска цел.

Карата каза...
Този коментар бе премахнат от автора.
Карата каза...
Този коментар бе премахнат от автора.
Fermer каза...

Марихуаната ми започна да цъфти много рано!? Още е с височина около 15-20см . помагайте!!!

Unknown каза...

Zdr.imam rastenie Ot 2 meseca i malko ppove4e v gradinata v momenta e visoko okolo 140cm Sas kakvo da go poleia Za da zaapo4ne da cafti po' bari

Hazart каза...

Dori i nemoga da razbera d'ali e majko ili jensko ako Ima jelae6ti da mi pomognat moga da vi pusna momentna snimka na rastenieto Za da me upatite

Unknown каза...

moeto rastenie e 20 30 santa a veche pochnaha da cyfti.....
Vyprosa mi e.. Kolko vreme gore dolo...trqbva za da ozree?

Georgi Georgiev каза...

Ima li nqkoi ot Burgas

Публикуване на коментар